Meistä

Sivuston ylläpitäjinä haluamme toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi sivustollemme! Suomendemy.fi on uudenlainen verkkosivusto, jonka tarkoituksena on julkaista mielenkiintoisia artikkeleita, tutkimustuloksia ja uutisia mielenterveyshäiriöitä, dementiaa, terveydenhuoltoa, asumispalvelujen kehitystutkimusta, mielenterveyshäiriöiden hoitoa ja kuntoutusta koskevista aiheista.

Mielenterveysasiat ovat lähellä sydäntämme – tai oikeastaan aivojamme

Mielenterveyshäiriöt koskettavat tänäkin päivänä kymmeniä tuhansia suomalaisia. Noin joka viides meistä sairastaa tai tulee sairastamaan jonkinlaista mielenterveyshäiriötä. Samalla, kun suomalaisten fyysinen terveys on parantunut viime vuosikymmenten aikana merkittävästi, mielenterveysongelmat ovat tätä vastoin lisääntyneet. Esimerkiksi jopa yli 50 % suomalaisille myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyteen liittyvistä häiriöistä.

OECD:n tuottaman raportin mukaan mielenterveyteen liittyvät häiriöt maksavat suomalaisille noin 11 miljardia euroa joka ikinen vuosi. Vaikka tieto ja ymmärrys erilaisista hoitomenetelmistä, kuntoutusmahdollisuudet sekä laajempi ja avoimempi keskustelu mielenterveyshäiriöistä on muuttanut monen sairastuneen elämää, silti osa mielenterveyshäiriöitä sairastavista ihmisistä jää edelleen tämän kehityksen ulkopuolelle – heistä erityisesti pienituloiset ihmiset.

Köyhyys onkin itse asiassa yksi mielenterveysongelmille altistava tekijä yhdessä päihteiden, kiusaamisen, yksinäisyyden ja perinnöllisten tekijöiden kanssa. Mielenterveysongelmat voivat lisäksi pahentaa jo valmiiksi vaikeaa taloudellista ahdinkoa esimerkiksi silloin, jos perheessä ei ole opetettu nuorena rahankäyttöä tai siitä ei olla yksinkertaisesti keskusteltu.

Pyrimme käsittelemään aihetta mahdollisimman monesta eri näkökulmasta sivustolla julkaistavien artikkeleiden kautta, ottaen huomioon samalla myös mielenterveyshäiriöiden hoitoa, kuntoutusta ja päivittäisiä arkisia askareita koskevat taloudelliset haasteet.

Mielenterveyshäiriöiden hoito ei aiheuta kustannuksia pelkästään yhteiskunnalle, vaan myös potilaalle itselleen, sillä usein esimerkiksi liian pitkät jonotusajat tai henkilökohtaisen hoito-ohjelman puutteellisuus voivat johtaa siihen, että moni potilas hakeutuu yksityiselle puolelle, jolloin hoitokustannukset kasvavat entisestään.

Voit tutustua sivustollamme niin tähän kuin moniin muihin mielenkiintoisiin artikkeleihin, jotka käsittelevät mielenterveyshäiriöiden taloudellista puolta!

Keskustelua on jo olemassa, mutta sitä täytyy olla lisää

Vaikka mielenterveyshäiriöistä puhutaan entistä avoimemmin, mielestämme siitä ei puhuta vieläkään tarpeeksi. On totta, että mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset ovat joutuneet piilottelemaan sairauttaan sen tuoman stigman vuoksi ja edelleen käy näin, vaikka asioiden pitäisi olla päinvastoin.

Esimerkiksi rahaongelmat ja mielenterveyshäiriöt kulkevat usein käsi kädessä, mutta taloudelliset ongelmat saatetaan kokea sairauden rinnalla suurena häpeänä, joten niistä ei välttämättä uskalleta keskustella edes terapeutin tai psykologin vastaanotolla saatikka sitten omien läheisten kanssa.

Jakamalla mahdollisimman monipuolisia artikkeleita verkkosivuillamme haluamme tutustuttaa lukijamme paremmin mielenterveyshäiriöiden olemassaoloon, niiden hoitoon ja potilaiden kuntoutukseen, mielenterveyspalveluiden saatavuuteen sekä kehitystutkimukseen.

Vaikka et tuntisikaan lähipiiristäsi ketään, jolla olisi mielenterveyshäiriöitä (tai ainakaan niistä ei avoimesti puhuta), näihin aiheisiin on joka tapauksessa hyvä tutustua, sillä tällä tavalla myös oma suhtautuminen mielenterveyshäiriöihin laajenee. Mikäli sinulla herää kysyttävää aiheeseen liittyen tai haluat jättää kommentteja tai ajatuksia, voit ottaa meihin yhteyttä milloin vain!